Teamtraining of Workshop over Verandering

VERANDERING

De wereld verandert continu. Organisaties zullen moeten meegroeien met de ontwikkelingen van de maatschappij. Voorop blijven lopen is essentieel voor een succesvolle organisatie. Hiervoor is het van belang dat organisaties, lerende organisaties worden en medewerkers zich blijven ontwikkelen en niet verstarren.

"The key to success is often the ability to adapt"

- Anthony Brandt -

Een grote uitdaging is het feit dat mensen over het algemeen niet zitten te wachten op verandering. Vaak worden veranderingen doorgevoerd door het opleggen van nieuwe regels. Van enthousiaste medewerking kan dan niet al teveel worden verwacht. Ook brengt verandering onzekerheid met zich mee en dat is precies iets waar mensen bang voor zijn. Voor verandering is lef nodig! Ik neemt de angst om te veranderen weg en helpt bij het vergroten van de veranderingsgezindheid van medewerkers. Door medewerkers het inzetten van een veranderingsproces positiever te laten ervaren zullen zij welwillend tegenover verandering staan.

Ik laat zien dat veranderen leuk is en juist kansen schept. Veranderen kan heel inspirerend werken, het doorbreekt oude patronen en geeft medewerkers nieuwe energie.

Magic in Business ondersteunt u graag bij het bevorderen van veranderingsbereidheid bij uw medewerkers.

Workshop of training

rondom het thema verandering laten verzorgen?