arrow_drop_up arrow_drop_down
Wat is teambuilding?

Wat is teambuilding?

Teambuilding is een term die gebruikt wordt om activiteiten te omschrijven die letterlijk gericht zijn op ‘het bouwen aan teams.’ Het doel van teambuilding is veelal het verbeteren van samenwerking en interne communicatie tussen medewerkers. Daarnaast vormen het bevorderen van de sfeer en sociale cohesie ook belangrijke speerpunten. Ook is het vergroten van vertrouwen tussen collega’s vaak een focuspunt.

Teambuilding activiteiten kunnen zeer divers van aard zijn

Doorgaans zijn deze activiteiten actief en creatief en soms bevatten deze ook een wedstrijdelement. Vindingrijkheid, oplossingsgerichtheid, strategie, planning, communicatie en bovenal samenwerking worden gestimuleerd. De groepsdynamiek, synergie, efficiëntie, effectiviteit en het groepsgevoel worden versterkt. Tijdens teamactiviteiten worden mensen vaak uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen waardoor vaste denkpatronen doorbroken worden. Door iets geheel nieuws te doen in een andere setting dan op de werkvloer leren medewerkers elkaar op een andere manier kennen en dit zorgt voor groepsgevoel, ook wel ‘wij gevoel’ genoemd. Collega’s zien elkaar in een geheel ander daglicht waardoor er een andere kijk op collega’s ontstaat met meer onderling begrip en respect. Deze betrokkenheid en dit gevoel van ‘samen sterk’ zorgt voor verbinding. Waar afdelingen en teams voorheen soms verdeeld zijn en men op eilandjes werken, ontstaat nu een krachtig team. > Zie ook: 9 tips voor het boeken van de juiste boeker team-werk

Teambuilding kan:

  • Communicatie verbeteren
  • Medewerkers inspireren
  • Synergie en samenwerking versterken
  • Groepsdynamiek vergroten
  • Problemen oplossen
  • Groepsvertrouwen herstellen
  • Effectief en efficiënt werken bevorderen
  • Positieve werksfeer creëren
Een positieve trend is dat er steeds meer teambuilding activiteiten worden gecombineerd met inhoud en een boodschap in plaats alleen een uitdagende activiteit te ondernemen of iets actiefs, sportiefs of gezelligs te doen. Hierdoor krijgt teambuilding meer betekenis en is daarmee effectiever. Het voordeel van deze ontwikkeling is dat teambuilding veel gerichter en meer strategisch ingezet kan worden om bepaalde situaties of thema’s die binnen de groep spelen aan te kaarten en op te lossen.

Wat kan ik voor u betekenen?

Wilt u een spreker inhuren dan kunt u terecht bij Magic In Business? Al 15 jaar ben ik een veelgevraagd spreker en werk ik wereldwijd met toonaangevende bedrijven. Als communicatiedeskundige, illusionist en inspirator breng ik magie in bedrijven, overheden, zorginstellingen en universiteiten. Mijn diensten:

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neemt u dan gerust contact met mij op! Ik ben telefonisch bereikbaar via 020 777 55 11
Reactie plaatsen
Cookies