Wat is teambuilding?

Wat is teambuilding?

Teambuilding is een term die gebruikt wordt om activiteiten te omschrijven die letterlijk gericht zijn op ‘het bouwen aan teams.’ Het doel van teambuilding is veelal het verbeteren van samenwerking en interne communicatie tussen medewerkers. Daarnaast vormen het bevorderen van de sfeer en sociale cohesie ook belangrijke speerpunten. Verder is het vergroten van vertrouwen tussen collega’s vaak een focuspunt. Bij nieuw gevormde teams wordt teambuilding ook als instrument gebruikt om de nieuwe collega's elkaar te leren kennen.

Teambuilding activiteiten

Teambuilding activiteiten kunnen divers van aard zijn. Doorgaans zijn deze activiteiten actief en creatief en soms bevatten deze ook een wedstrijdelement. Vindingrijkheid, oplossingsgerichtheid, strategie, planning, rolverdeling, communicatie en bovenal samenwerking worden gestimuleerd. De groepsdynamiek, synergie, efficiëntie, effectiviteit en het groepsgevoel worden versterkt. Tijdens teamactiviteiten worden mensen vaak uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen, waardoor vaste denkpatronen worden doorbroken. Door iets geheel nieuws te doen, in een andere setting dan op de werkvloer, leren medewerkers elkaar op een andere manier kennen en dit zorgt voor groepsgevoel, ook wel ‘wij gevoel’ genoemd. Collega’s zien elkaar in een nieuw daglicht waardoor er een andere kijk op collega’s ontstaat, met meer onderling begrip en respect. Deze betrokkenheid en dit gevoel van ‘samen sterk’ zorgt voor verbinding. Waar afdelingen en teams voorheen soms verdeeld zijn, en men op eilandjes werkt, ontstaat nu een meer open en krachtig team.

Online Teambuilding

Sinds de uitbraak van het Coronavirus is thuiswerken en videovergaderen de nieuwe werkelijkheid. Het lijkt erop dat dit een trend is die blijvend is. Hierdoor wordt er steeds minder live teambuilding georganiseerd. Vooral in deze tijd, waar collega's elkaar niet meer in de wandelgangen of bij het koffieapparaat spreken, is er veel behoefte aan sociaal contact, verbinding en teamgevoel. Om deze reden is online teambuilding populair. Deze vorm van teambuilding is Corona proof omdat medewerkers niet met elkaar in aanraking komen. Door teambuilding online kunnen collega's veilig vanachter hun computerscherm alsnog teambuilding activiteiten samen beleven, en tegelijk iets bijzonders ervaren met als doel de band tussen medewerkers te versterken.

 > Zie ook: 9 tips voor het boeken van de juiste boeker

team-werk

Teambuilding kan:

  • Communicatie verbeteren
  • Medewerkers inspireren
  • Synergie en samenwerking versterken
  • Groepsdynamiek vergroten
  • Problemen oplossen
  • Groepsvertrouwen herstellen
  • Effectief en efficiënt werken bevorderen
  • Positieve werksfeer creëren
  • Sociaal contact en verbinding bewerkstelligen


Een positieve trend is dat teambuilding steeds vaker inhoud krijgt, waarbij een boodschap en doelstelling wordt gekoppeld aan het teambuilding programma. Voorheen werd er vaak alleen een uitdagende activiteit, iets actiefs, iets sportiefs of gezelligs gepland, met na afloop een borrel en dat was het dan weer voor het jaar. Door het implementeren van inhoud, en toe te werken naar een meetbare doelstelling, krijgt teambuilding meer betekenis en is daarmee effectiever. Het voordeel van deze ontwikkeling is dat teambuilding veel gerichter en meer strategisch ingezet kan worden om bepaalde situaties of thema’s die binnen de groep spelen, aan te kaarten en op te lossen.

Teambuilding binnen uw organisatie?

Bent u opzoek naar een leuke en effectieve teambuilding activiteit of online teambuilding? Al ruim 15 jaar ben ik een veelgevraagd spreker, teamtrainer en werk ik wereldwijd met toonaangevende bedrijven. Als communicatiedeskundige, illusionist en inspirator breng ik magie in bedrijven, overheden, zorginstellingen en universiteiten. Mijn teambuilding workshops en sessies kunnen zowel online als live worden ingezet. Tijdens de live teambuilding workshop wordt altijd rekening gehouden met de geldende corona-maatregelen om de sessie veilig te laten verlopen. Graag denk ik met u mee om uw team event positief, effectief, leuk, veilig en bijzonder te maken!

Mijn diensten:

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neemt u dan gerust contact met mij op! Ik ben telefonisch bereikbaar via 020 777 55 11

Renza
Door

Renza

op 03 Mar 2021

waarom is het goed om samen te werken op het werk?

Reactie plaatsen